Fietsverzekering

fiets

Diefstal

Uw fiets wordt gestolen in de straat of in de fietsparking aan het station? In uw garage of op de fietsdrager van uw auto? DVV komt tussen. Als uw fiets minder dan 2 jaar oud is, vergoeden we de volledige aankoopwaarde.

Materiële schade

Uw fiets is beschadigd door een val, ongeval, vandalisme of poging tot diefstal? DVV betaalt de kosten voor de herstelling van de fiets, na aftrek van een franchise. Als uw fiets niet hersteld kan worden (totaalverlies), komt DVV ook tussen.

Bijstand

V U geniet bijstand in heel geografisch Europa (zodra u op meer dan 1 km van uw woonplaats bent). Praktisch als u met de fiets op vakantie vertrekt!

Wil u het eerste jaar genieten van 15%* korting op uw nieuwe Fietsverzekering? Teken dan in voor 31 juli!

Voor welke soorten fietsen kan u een Fietsverzekering nemen?

De Fietsverzekering van DVV dekt alle types fietsen**:

 • elektrische fietsen
 • stadsfietsen
 • plooifietsen
 • bakfietsen
 • racefietsen en mountainbikes
 • Speed Pedelecs
 • gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (hoverboards, segways, elektrische steps …)

Slot verplicht.

Voor de waarborg Diefstal is een gecertificeerd slot verplicht waarmee het mogelijk is om de fiets aan een vast bevestigingspunt vast te maken: ofwel ART 2 sterren (of meer) ofwel Sold Secure Gold/Silver. U moet de aankoopfactuur kunnen voorleggen.

Wanneer krijgt u bijstand?

 • Bij panne (zelfs voor een lekke band of platte batterij, defect licht, geblokkeerd slot ...), vandalisme of een ongeval, zodra u niet meer verder kan rijden.
 • Kan de schade niet ter plaatse hersteld worden? We brengen u naar huis of naar uw tijdelijke verblijfplaats, naar uw bestemming van die dag of naar een fietshersteller. Natuurlijk brengen we ook de fiets, bagage en de persoon terug die bij u is.
 • Bij diefstal kan u ook op ons rekenen.
 • Psychologische bijstand: we willen er ook voor u zijn bij een trauma na een fietsongeval of daad van vandalisme. De Fietsverzekering van DVV vergoedt tot 5 sessies bij een in België erkende psycholoog of psychotherapeut. 

Goed om te weten: We komen tot 3 keer per verzekeringsjaar tussen.

Franchise

 • Waarborg Diefstal
  Voor een racefiets of een mountainbike bedraagt de franchise 500 euro. Voor alle andere soorten fietsen is er geen franchise in geval van diefstal.
 • Waarborg Materiële Schade
  Voor racefietsen en mountainbikes bedraagt de franchise 125 euro bij een herstelling (500 euro bij totaalverlies). Voor alle andere soorten fietsen is de franchise 50 euro in geval van een herstelling (0 euro bij totaalverlies). 

Uitsluitingen en beperkingen

 • De Fietsverzekering van DVV dekt alle types fietsen, al dan niet elektrisch, die zelfstandig (dus zonder te trappen) een maximale snelheid behalen van 25 km/u, met name stadsfietsen, plooifietsen, bakfietsen, racefietsen, mountainbikes, maar ook Speed Pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals hoverboards, segways of elektrische steps.
 • De Fietsverzekering van DVV kan niet worden afgesloten voor een voertuig dat onderworpen is aan de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
 • De Fietsverzekering van DVV biedt geen dekking voor huur- of leasefietsen of fietsen die gebruikt worden voor betaald vervoer van personen of voor transport van goederen (bv. bezorgdiensten).
 • We bieden geen bijstand en betalen geen schadevergoeding als de schade al bestond voor de verzekering werd afgesloten. We vergoeden evenmin in geval van opzettelijke schade.
 • Uw fiets en de verzekerde accessoires verminderen in waarde na verloop van tijd. Daarom houdt DVV verzekeringen rekening met een waardeverlies van 1,5% per verstreken maand vanaf de 25e maand na de aankoopdatum, met een maximale waardevermindering van 80%. Uw fiets behoudt dus de eerste 2 jaar zijn aankoopwaarde!
 • De Fietsverzekering is geen onderhoudscontract. Slijtage van de remmen of andere stukken is dus niet gedekt. Schade aan banden of de batterij zijn evenmin gedekt, behalve als die veroorzaakt is in combinatie met andere gedekte schade.
 • Als de fiets onbewaakt wordt achtergelaten, moet hij aan een vast bevestigingspunt worden vastgemaakt met een gecertificeerd slot ART 2 sterren of Sold Secure Gold/Silver. Onder bevestigingspunt verstaan we een vast, onbeweeglijk en onbeweegbaar deel, in steen, metaal of hout en waarvan de fiets niet los kan komen of losgemaakt kan worden, zelfs niet door hem op te tillen.

Goed om te weten:

 • * Ontvang het eerste jaar 15% korting* op de eerste jaarpremie voor elk nieuwe Fietsverzekering die tussen 22/03/2021 en 31/07/2021 wordt afgesloten.
 • ** De fiets mag de snelheid van 25 km/h niet overschrijden door de kracht van de motor alleen (zonder trapondersteuning).
 • *** U hebt minstens één contract bij DVV in 3 van de volgende 4 types verzekeringen: auto, woning, familiale en leven.
 • De bijstand wordt georganiseerd door onze partner Europ Assistance.
 • De Fietsverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Ga voor meer informatie naar een DVV-consulent of bekijk de volgende documenten: